Kayıt Şartları

Özel Güvenlik Eğitimi Kurs Kayıtları ve Şartları;

 

Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*18 yaşını doldurmuş olmak.*En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.*4 Doktor onaylı “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için    *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*21 yaşını doldurmuş olmak.*En az lise mezunu olmak.*6 Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Genel Şartlar*Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.*Kamu haklarından yasaklı olmamak. *Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.

sarizeybek 2 Kayıt Şartları

Kayıt için Gerekli Belgeler ; *2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisi *Diploma veya Öğrenim belgesi fotokopisi *5 adet fotoğraf  *İkametgah

Kayıt Tarihleri : Kayıtlarımız sürekli olup, ön kayıt için nüfus cüzdanı bilgileriniz yeterlidir.

 

Sınav Tarihleri :

 

50 Nolu Sınav02   ŞUBAT  2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 03   OCAK    2014 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

51 Nolu Sınav12   NİSAN   2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 07   MART   2014 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

52 Nolu Sınav25   MAYIS   2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 25  NİSAN  2014 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

53 Nolu Sınav31 AĞUSTOS 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 01 AĞUSTOS 2014 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

54 Nolu Sınav; 26    EKİM    2014  tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 19   EYLÜL  2014 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

55 Nolu Sınav; 07  ARALIK  2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 07   KASIM 2014 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

 

KAYIT İÇİN HEMEN ARAYIN: (0232 & 0544) 489 43 34