Kayıt Şartları

Özel Güvenlik Eğitimi Kurs Kayıtları ve Şartları;

 

Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*18 yaşını doldurmuş olmak.*En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.*4 Doktor onaylı “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için    *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*21 yaşını doldurmuş olmak.*En az lise mezunu olmak.*6 Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Genel Şartlar*Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.*Kamu haklarından yasaklı olmamak. *Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.

Kayıt için Gerekli Belgeler ; *2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisi *Diploma veya Öğrenim belgesi fotokopisi *5 adet fotoğraf  *İkametgah

Kayıt Tarihleri : Kayıtlarımız sürekli olup, ön kayıt için nüfus cüzdanı bilgileriniz yeterlidir.

 

Sınav Tarihleri :

 

68 Nolu Sınav;  29  OCAK  2017   tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  23 ARALIK 2016  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

69 Nolu Sınav;  05  MART   2017   tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  27  OCAK  2017  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

70 Nolu Sınav;  30  NİSAN  2017  tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  24  MART  2017  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

71 Nolu Sınav30 TEMMUZ 2017 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 23 HAZİRAN 2017 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

72 Nolu Sınav;  01   EKİM   2017  tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 25 AĞUSTOS 2017 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

73 Nolu Sınav;  03 ARALIK 2017 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  27   EKİM   2017  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

 

KAYIT İÇİN HEMEN ARAYIN: (0232 & 0544) 489 43 34