YYS Kapsamında Emniyet ve Güvenlik Koşulları Eğitimleri

Anasayfa » Eğitim » YYS Kapsamında Emniyet ve Güvenlik Koşulları Eğitimleri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında vermiş olduğumuz Emniyet ve Güvenlik Koşulları Eğitimleri yeni EK-2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu (Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Eski Rehberinin 35. – 80. ve 108. maddeli soruları) doğrultusunda; Terörizm, Kaçakçılık, İnsan Kaçakçılığı, Organize suç, Uyuşturucu maddeler, Narkotik, Nükleer, Kimyasal (NBC) maddeler, Biyolojik, Yanıcı, Patlayıcı maddeler, Zulalar, Şüpheli kişi, Şüpheli eşya ve\veya Şüpheli olay, İzinsiz giriş teşebbüsleri ve diğer Güvenlik İhlalleri vb. konu başlıklarından oluşmakta olup Yetkilendirilmiş Yükümlü EK-2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu Soru Formunun;

7.4. Eğitim ve Farkındalık
7.4.1. Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

 • a)Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitim alınmaktadır.
 • b)İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
 • c)İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
 • ç)İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
 • d)Söz konusu eğitimler en az üç yılda bir verilmektedir.
 • e)Söz konusu eğitimler, bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kendi personelimiz tarafından verilmektedir.
 • f)Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan personel istihdam eden şirketlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.
 • g)Söz konusu Özel Güvenlik Eğitimleri bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan bağımsız eğitmenlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.

12.1. Olay yönetimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

 • a)Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için uzman kişi/kuruluşlardan eğitim alınmaktadır.
 • b) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları nasıl tespit etmek için risk analizi yapılmaktadır.
 • c)Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.
 • ç)İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı mevcuttur.
 • d)Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.
 • e)Planın uygulanması için koordinatör belirlenmiştir.
 • f)Kriz yönetimi konusunda çalışanlarınıza bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından eğitim verilmektedir.
 • g)Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.
 • ğ)Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmesi, çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

sorularının 7.4.1. a,b,c,ç,f ve 12.1. a,b,f sorularına yanıt verecek olan eğitimler ile YYS Kapsamında ki gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Eski Rehberinde ise;

35 numaralı sorusunda yer alan; “Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek, bunlara ilişkin risk analizi yapmak ve bu gibi durumlardan kaçınmak üzere düzenlemeleriniz var mıdır? Varsa Açıklayınız.” sorusuna yanıt vermek,

80 numaralı sorusunda yer alan; “Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarının düzenli olarak kontrol edilmesine ilişkin usulleriniz bulunmakta mıdır ? Açıklayınız.” sorusuna yanıt vermek ve

108 numaralı sorusunda yer alan; “İlgili personelin şüpheli eşyayı ve/veya olayları tespit edebilmesi için ne gibi eğitim programlarına ve/veya eğitim malzemelerine, danışmanlık hizmetine vb. başvurmak tasınız? Açıklayınız.” sorularına yanıt verecek olan eğitimler ile YYS Kapsamında ki gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Firmada çalışan personeller eğitim esnasında, emniyet ve güvenlik koşulları açısından önem arz eden;

 • Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç
 • Zula, şüpheli kişi, şüpheli eşya ve şüpheli olay,
 • Narkotik maddeler,
 • Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal (NBC) maddeler,
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler,
 • Yabancı kişilerce araç ve tesislere gizlenmiş zulalar,
 • Araçlara veya tesislere izinsiz girme teşebbüsleri,

gibi unsurların tespit edilmesi hususunda eğitime tabi tutulduğu gibi, verilen eğitim kayıt altına alınarak, eğitim sonrasında firmada bu konuda yeterli eğitim malzemesi bulundurulması için gerekli rapor hazırlanır.

YYS Kapsamında şüpheli durumların ve olayların tespit edilmesine yönelik verilen; Emniyet ve Güvenlik Koşulları Eğitimlerimizde, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev almış, Şüpheli paket/eşya/olaylar, Narkotik Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal maddeler, Yanıcı ve Patlayıcı maddeler ile Genel Güvenlik tedbirleri konusunda uzman Emekli Emniyet Müdürü veya Emniyet Mensubu eğitmenlerimiz görev almaktadır.

Bu hizmetimiz SARIZEYBEK Eğitim Grubu bünyesinde ki SARIZEYBEK Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. firmamız tarafından verilmektedir.

Gümrük idaresinin dış ticaret işlemlerinde güvenebileceği kişileri belirleyerek, bu kişiler üzerindeki kontrolünü azaltmasını ve kaynaklarını daha yüksek kontrol gerektiren işlemlere yoğunlaştırmasını sağlamak üzere ortaya çıkmıştır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramının odağında güven olgusu yer almaktadır. Güven olgusu, firmanın iş yaparken aldığı riskierin düşük olup olmadığının tespiti açısından önem arz etmektedir. Kişilerin, gümrük idaresinin kontrolünü gerektiren işlemlerinde otokontrollerini sağlayabildiklerini, kayıtlarının düzenli ve izlenebilir olduğunu, sistemlerinin ve tesislerinin emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olduğunu, gümrük yükümlülüklerini yerine getirebildiklerini ispat edebilmeleri, bu güven olgusunun temelini oluşturmaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.
Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır. Bunlar;

- Güvenilirlik Koşulu,
- Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu,
- Mali Yeterlilik Koşulu,
- Emniyet ve Güvenlik Koşuludur.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası koşullarından “Emniyet ve Güvenlik Koşulu” maddesi gereği alınması gereken eğitimler aşağıdaki gibidir.

- Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç
- Zula, Şüpheli Kişi, Şüpheli Eşya ve Şüpheli Olay Eğitimi
- Narkotik maddeler *Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeler
- Yanıcı ve patlayıcı maddeler
- Yabancı kişilerce araç ve tesislere gizlenmiş zulalar
- Araçlara veya tesislere izinsiz girme teşebbüsleri
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) “Emniyet ve güvenlik koşulu” maddesi eğitimi kurumumuzca verilmektedir. İç işleri Bakanlığı onaylı, alanında uzman ve önceki Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) eğitimleri onaylanan eğitmenlerimizle, talebinize göre yerinde veya kurumumuzda eğitim verilmektedir. Eğitime katılan her personel için katılım belgesi düzenlenmektedir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!