Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi; 18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu bireylerin katılabildiği, 3 hafta süren ve 10 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitimi türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü özel güvenlik sınavı yapılmaktadır.100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

DERSLER :

  • ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ve KİŞİ HAKLARI
  • GÜVENLİK TEDBİRLERİ
  • ETKİLİ İLETİŞİM
  • KALABALIK YÖNETİMİ
  • TEMEL İLK YARDIM
  • KİŞİ KORUMA
  • YANGIN GÜVENLİĞİ Ve TABİİ FELAKETLERE MÜDAHALE TARZI
  • GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI
  • GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
  • UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ
Öncelikle yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarından yaklaşık 3-4 hafta süren eğitim alınır. Eğitimini mevzuata uygun şekilde tamamlayan kişiler, özel güvenlik denetleme başkanlığı tarafından açıklanmış olan sınav takvimine uygun olarak sınava girerler. Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınav tarihinden yaklaşık 2 hafta sonra açıklanan sınav sonuçlarının ardından özel güvenlik eğitim kurumu tarafından hazırlanan sertifika bağlı bulunan İl’in Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir. İlgili Müdürlük tarafından onaylanan sertifika, eğitim kurumunca eğitim almış kişilere teslim edilir. Sertifikasını alan özel güvenlik görevlisi adayı, Sertifikasına ek olarak istenen diğer evrakları ile özel güvenlik kimlik kartı almak için özel güvenlik şube müdürlüğüne başvuruda bulunur. Özel Güvenlik Şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma neticesinde alt kısımda belirtilmiş olan kriterlere sahip kişilere özel güvenlik kimlik kartı verilir. Özel güvenlik kimlik kartı almış birey resmi olarak özel güvenlik görevlisi olmuş olmakla beraber, Türkiye'nin herhangi bir ilinde mevzuata uygun şekilde görev alabilir.
Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için;
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,
* Devlet Hastanesinden “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak gerekmektedir.
Silahsız Özel Güvenlik eğitimi alabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için yaş üst sınırı ise aranmamaktadır. Fakat bazı kurumlar ilk işe alımları sırasında yaş sınırı belirleyebilmektedir.
Özel güvenlik sertifikası alınırken 4 ana kalem masraf yapılmaktadır. Bunlar sırası ile;
• Özel güvenlik görevlisi olur heyet raporu ücreti; 200.-TL
• Kurs ücreti; Silahlı Eğitim 1300.-TL - Silahsız Eğitim 1000.-TL
• Sınav harcı ücreti; Silahlı 100.-TL - Silahsız 70.-TL
• Özel güvenlik kimlik kartı harcı ücreti; 986.-TL dir.
Evet. 5188 sayılı Özel güvenlik kanunu ve kanunun yürütülmesine için yönetmelik kapsamında mevzuat gereği derse devamlılık zorunlu arz etmektedir. Mazeretsiz %10 mazeretlide %30 devamsızlık hakkınız olsa da bu haklarınız her ders için ayrı değerlendirilmektedir. Gerek mevzuat gereği devamsızlıktan kalmamanız gerekse sınavda başarılı olabilmeniz için derse devam etmeniz gerekmekte olup “Derse devam etmeseniz de olur, biz sizi idare ederiz” gibi yaklaşımda bulunan kurumlardan uzak durmanızı ciddi mağduriyet yaşamamanız adına önemle belirtmek isteriz.
Silahlı/Silahsız Heyet Sağlık Raporunun Devlet hastanelerinden alınması gerekmektedir. Alo 182 Hastane Randevu Sistemini kullanarak Devlet hastanesinden telefon ile veya internet üzerinden randevu alınabilmektedir. Heyet/Kurul sağlık raporu veren her devlet hastanesinin raporu kabul edilmekte olup özel veya üniversite hastanelerinden alınan heyet sağlık raporları kabul edilmemektedir.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişiler özel güvenlik görevlisi olamaz.
Hayır. Askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı yoktur. Askerlik yapmamış olsanız bile özel güvenlik kursuna katılıp sertifika ve Özel Güvenlik kimlik kartı alabilirsiniz.
Evet. Körlük veya gece körlüğü olmamak şartı ile renk körü olanlar özel güvenlik görevlisi olabilirler.

Hayır, eğitimi almak konusunda herhangi bir engel yaratmamaktadır. Ancak işe alım yapan firmaların bu konuda tercih ve kurum içi standartları olabilmektedir.
Özel güvenlik sınavı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca düzenlen ve Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından organize edilen bir sınavdır. Bu sınav özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı resmi bir sınavdır.
Her yıl Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanan özel güvenlik sınav takvimine göre genel olarak senede 6 defa sınav yapılmaktadır. Belirlenmiş olan bu sınavlardan herhangi birine katılabilmek için ilgili sınavın tarihinden yaklaşık 45 gün kadar önce eğitimlerin tamamlanmış olması şartı aranmaktadır. 2021 yılında yapılacak tüm sınav tarihlerine ve bu sınavlara katılım sağlanabilmesi için eğitimlerin en son ne zaman tamamlanmış olmasının belirtildiği tarihlere alt kısımdaki linkimizden ulaşabilirsiniz.

Direkt Link : https://www.ozelguvenlikizmir.com/2021-ozel-guvenlik-sinav-tarihleri
Özel güvenlik sınavına giriş yapabilmek için öncelikle gerekli evraklarınızı hazırlayarak özel güvenlik eğitimi veren kurumumuza kayıt olmanız gerekmektedir. Sabah ve akşam gruplarımızdan sizin için uygun olan eğitim grubumuza katılarak eğitimlerinizi tamamlamanızın ardından sınav takvimine uygun ilk sınava katılım sağlayabilirsiniz.
Özel güvenlik eğitimini tamamlayan kişilere toplamda 4 sınav hakkı tanınmaktadır. Eğitim alındıktan sonra gerçekleşen 4 sınavda da başarısız olunması ya da katılım sağlanmaması durumunda sınav hakkı dolmaktadır. Dört sınav hakkı dolmuş olan kişilerin tekrar sınava katılabilmesi için yeniden temel eğitim alması gerekmekte olup tekrar eğitim alan kişilere dört sınav hakkı daha tanınmaktadır.
Eğitimin tamamlanmasının ardından adaylarımız, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır.
Özel güvenlik sınavında sorulan soruların cevapları optik kağıda işaretlenir. Silahsız özel güvenlik eğitimi alan bir adayın toplam sınav süresi 120 dk. Silahlı özel güvenlik eğitimi alan adayların süresi ise 120 dk. + 30 dk. dır. Özel güvenlik sınavında yanlış yanıtlar doğru cevapları götürmez.
Özel güvenlik sınavında başarılı olmanız için en az 60 puan almanız gerekmektedir. Silahsız sınava katılanlar için 100 sorudan 60 sorunun doğru yanıtlanması sınavda başarılı olunması için yeterlidir. Silahlı sınava katılanlar için ise silahsız sınavın puanı ile silahlı sınavın puanının ortalaması alınır. Silahlı sınavın puanı da yine kendi içerisinde 25 silah sorusu ve 5 adet uygulamalı atış sınavı olarak ayrıca hesaplanır.
Silahlı sınavda; silahsız bölümün sınavından 50 puanın altında almamak kaydıyla, toplam ortalamanın 60 ve üzerinde olması durumunda sınavda başarılı olma imkanı bulunmaktadır.
Örnek: 100 soruluk Silahsız bölümden 50 soruya doğru yanıt vermiş bir kişi,
25 Silah sorusunun 20 sine doğru yanıt verip 40 puan alıp, Silah atış sınavında da 5 atıştan 3 ünü hedefe isabet ettirerek 30 puan alır ise; bu durumda Silahsız puanı 50, Silahlı bölüm puanı ise 40+30=70 olacak ve 50+70 puanın ortalamasıda 60 puan olacağı için sınavda başarılı olmuş olacaktır.
Bu konudaki en önemli unsur konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerimize eksiksiz katılım sağlamanızdır. Ek olarak, kurumumuz tarafından ücretsiz verilen eğitim kitabımızı tekrar ederek ve aşağıda linki bulunan, online sınavları yayınladığımız internet sayfalarımızda geçmiş dönem sınav sorularını online şekilde çözerek sınav başarınızı artırabilirsiniz.

Direkt Link : https://www.ozelguvenlikizmir.com/sinav-sorulari/
Sınav sonuçları genel olarak, sınava girilen tarihten yaklaşık 2 hafta sonra Cuma günü açıklanmakta olup bazı dönemlerde 18 gün sonra da açıklanabilmektedir. Sınav sonuçlarının açıklandığı sayfaya alt kısımdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Direkt Link :https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx
Özel güvenlik kimlik kartı ruhsat harcı harçlar kanuna göre her yıl değişim göstermekte olup 2021 yılı için 986.-TL dir. Kimlik kartının silahlı veya silahsız olması harç ücreti miktarını değiştirmemektedir. Daha önce silahsız kimlik kartı ruhsat harcı yatırmış bir kişi silah fark eğitimi alıp silahlı kimlik kartı çıkarmak ister ise tekrar kimlik kartı harcı yatırmaz.
Özel güvenlik kimlik kartı harcı 2021 yılı itibari ile 986.-TL olup, bağlı bulunulan ilin vergi dairelerine yatırılır. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik eğitimi için aynı miktar geçerlidir. Özel güvenlik kimlik kartını çıkarabilmek için yapılması gereken her hangi başka bir masraf yoktur.
Özel güvenlik eğitimi almak için istediğiniz ilde yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumuna başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak ÖGG kimlik müracaatı sadece nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğunuz ilde yapılabilmektedir.
Özel güvenlik görevlileri, özel sektörde ya da kamuda yer alan şirketler, üniversiteler, hastaneler, siteler, metro hatları, kamu kurumları ve bunun gibi alanlarda çalışmaktadırlar.
5188 Sayılı kanun ve kanunun yürütülmesine ilişkin yönetmelik doğrultusunda çıkarılmış birleştirilmiş genelgeye istinaden Eğitim kurumlarının iş garantisi vermesi yasaklanmıştır.
Hayır. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmadan özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak mümkün değildir. Özel güvenlik sertifikası almanızın ardından bağlı bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvurarak özel güvenlik kimlik kartının çıkarılmış olması gerekmektedir.

Özel güvenlik kartı alabilmek için öncelikle yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarından yaklaşık 3-4 hafta süren eğitim alınması gerekmektedir. Eğitimini mevzuata uygun şekilde tamamlayan kişiler, özel güvenlik denetleme başkanlığı tarafından belirlenen sınav takvimine uygun olarak sınava girerler. Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Sertifikasını alan özel güvenlik görevlisi adayı, sertifikasına ek olarak istenen diğer evrakları ile özel güvenlik kimlik kartı almak için bağlı bulunan ilin özel güvenlik şube müdürlüğüne başvuruda bulunur. Özel Güvenlik Şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma neticesinde özel güvenlik kimlik kartı çıkartılır.
Özel güvenlik arşiv araştırması ve soruşturmasın sonuçlanması; yerleşim adresinizin bulunduğu il, nüfusa kayıtlı olduğunuz il, diğer bürolarla yapılan yazışmalar ve bunun gibi detaylardan dolayı sonuçlanma süresi 25 gün ile 45 gün arasında değişiklik gösterebilmektedir.
İkamet edilen ilin emniyet müdürlüğü web sayfası üzerinden randevu alınmaktadır. Örnek olarak İzmir için linki tıklayabilirsiniz;

Direkt Link : https://onlineislemler.egm.gov.tr/izmir/Sayfalar/ozelguvenlikrandevu.aspx
TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet'e giriş yapıp, ardından arama butonunun olduğu kısma “adli sicil kaydı sorgulama” hizmetini seçerek açılan sayfadaki yönergeleri izleyip sicil kaydını çıkartabilirsiniz.

Direkt Link : https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi
Karakol, Polis Merkezi ya da Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunularak özel güvenlik kimlik kartınızın kaybolduğuna dair “Kayıp Eşya Tutanağı” tutturulması ve resmi belgenin bir örneği ve kimlik kartı ücreti dekontu ile i̇kamet edilen ile özel güvenlik Şube müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!