blank

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Etik ve Mesleki Davranışlar

Anasayfa » İzmir Özel Güvenlik Görevlisi » Özel Güvenlik Görevlileri İçin Etik ve Mesleki Davranışlar

Günümüzde başarılı ve tercih edilen bir Özel Güvenlik Görevlisi olmanın yolu prestijli bir Özel Güvenlik Kursundan eğitim almanın yanı sıra bu sektörde mesleki ve etik değerlere sahip olmaktan geçmektedir.

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Etik ve Mesleki Davranışlar dendiğinde akla pek çok husus gelmektedir. Bilinmelidir ki bu konuda kendisini geliştirmiş ve belirli bir yeterlilik düzeyini aşmış bireyler Özel Güvenlik Sektöründe aranan personel olmaktadır.

Etik doğru ve yanlış arasında ayrım yapmamızı sağlayan değerler sistemi olarak tanımlanır. Özel Güvenlik Görevlileri için etik davranış ilkeleri görevlerini yerine getirirken her zaman gözetmeleri gereken değerler ve prensiplerdir.

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Etik Davranış İlkeleri dendiğinde;

 • Saygı : Özel Güvenlik Görevlileri herkesin insan haklarına ve kişisel özgürlüklerine saygı göstermeli ve bu hakları korumalıdır.
 • Dürüstlük : Güvenlik görevlileri tüm durumlarda dürüst olmalı ve faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürütmelidir.
 • Tarafsızlık : Özel Güvenlik Görevlileri herkesle adil ve tarafsız bir şekilde davranmalı ve ayrımcılıktan kaçınmalıdır.
 • Sorumluluk : Bireyler görevlerini yerine getirirken her zaman sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bilmeli, bu sorumluluklarına uygun davranmalıdır.
 • Profesyonellik : Özel Güvenlik Görevlileri tüm durumlarda profesyonel davranmalı, becerilerini & bilgilerini sürekli olarak geliştirmeli ve mesleğin saygınlığını artırmalıdır.

ilk akla gelen hususlar olmaktadır.

Mesleki Davranış Kuralları Özel Güvenlik Görevlilerinin görevlerini yerine getirirken izlemesi gereken standartları ve normları belirler. Özel Güvenlik Görevlileri İçin Mesleki Davranış Kurallarını;

 1. Yasalara Uygunluk : Özel Güvenlik Görevlileri tüm faaliyetlerini yerel, ulusal ve uluslararası yasalarla uyumlu bir şekilde gerçekleştirmelidir.
 2. Kişisel ve Profesyonel Sınırlar : Güvenlik görevlileri profesyonel ve kişisel yaşamları arasındaki sınırları belirgin bir şekilde ayırt etmelidir.
 3. Etkili İletişim : Özel Güvenlik Görevlileri iyi iletişim becerilerine sahip olmalı ve bu becerileri hem iş yerinde hem de genel halkla etkili ve saygıya dayalı bir iletişim kurmak için kullanmalıdır.
 4. Sürekli Eğitim : Özel Güvenlik Görevlileri mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için sürekli eğitim ve öğrenmeye adanmış olmalıdır.
 5. Fiziksel ve Zihinsel Sağlık : Özel Güvenlik Görevlileri görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için fiziksel ve zihinsel sağlıklarına özen göstermelidir.

şeklinde ifade edebiliriz.

Etik ve Mesleki Davranışlar Özel Güvenlik Görevlilerinin Genel Performansına doğrudan etki eder. Özel Güvenlik Görevlilerinin etik ve profesyonel standartlara uyması;

 • Toplumda güven oluşturur.
 • Müşteri memnuniyetini artırır.
 • İşyerinde daha pozitif ve üretken bir ortam yaratır.

Etik davranışlar Özel Güvenlik Görevlisinin bireysel ve kurumsal itibarını korur ve güçlendirir. Ayrıca adaletsiz uygulamaları ve ayrımcılığı, yasaların ve insan haklarının ihlal edilmesini de önler. Mesleki davranışlar görevlilerin beceri düzeyini yükseltir, iş performansını ve etkinliğini maksimum düzeye getirir.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar ışığında etik ve mesleki davranış ilkelerine özen gösterilmesi Özel Güvenlik Sektöründe daha yüksek standartları teşvik ettiği ve genel güvenlik hizmetinin kalitesini artırdığı ortaya çıkmaktadır.

İzmir Özel Güvenlik Kursu dendiğinde akla ilk gelen kurum olan SARIZEYBEK Özel Güvenlik Görevlisi olmak için bize başvuran bireylere hızlı ön kayıt seçenekleri, taksit imkanları, eğitim ve sınav sürecinde başarı için gerekli doküman desteği başta olmak üzere her türlü kolaylığı sağlamaktayız.

Sizde Özel Güvenlik Görevlileri için Etik ve Mesleki Davranışlar ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını almak, süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilir veya İletişim metnini tıklayarak Hemen Bize Ulaşıp uzman personellerimiz ile görüşebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Etik Davranış İlkeleri

Özel Güvenlik Görevlilerinin Etik Davranış İlkelerini kabul etmesi ve uygulaması güvenlik hizmetlerinin kalitesini ve genel itibarını artırır. Bu ilkeler ve prensipler arasında;

 • Mesleki İntegritenin Önemi
 • Gizlilik ve Mahremiyet
 • Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik İlkeleri

gösterilebilir.

Mesleki İntegritenin Önemi

Mesleki İntegrite Özel Güvenlik Görevlilerinin dürüstlük, doğruluk ve adilliğe uyma taahhüdü anlamına gelmektedir. Bu hususlar görevlilerin tüm etkinliklerinde yasaları ve düzenlemeleri uygulama, mesleki standartları yükseltme ve kamu güvenini sağlama yeteneklerinin temelini oluşturur.

Mesleki İntegrite bir Özel Güvenlik Görevlisinin karakterinin ve itibarının temelidir. Mesleki İntegrite güvenlik görevlisinin herkese adil ve dürüst bir şekilde davranması ve görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olması anlamına gelir.

Gizlilik ve Mahremiyet

Özel Güvenlik Görevlileri görevlerini yerine getirirken çoğu zaman hassas bilgilere erişir. Bu bilgiler işyerleri, müşteriler ve genel halk hakkında olabilir. Bu nedenle görevlilerin Gizlilik ve Mahremiyet ilkelerine uymaları kritik öneme sahiptir.

Gizlilik ve Mahremiyet bilgilerin gereksiz yere ifşa edilmemesi, gizliliğin korunması ve kişisel bilgilerin muhafaza edilmesi anlamına gelir. Bu konu ayrıca yasaları ve düzenlemeleri içerir. Bu da bireysel hakların korunmasını ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin sağlanmasını içerir.

Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik İlkeleri

Etik Davranış İlkeleri Güvenlik Görevlilerinin herkese adil ve tarafsız bir şekilde davranmasını gerektirir. Ayrımcılık, ırk, cinsiyet, din, yaş, engellilik durumu veya herhangi bir başka faktör temelinde kabul edilemez.

Eşitlik İlkesi herkesin adil ve eşit muamele görmesi gerektiği anlamına gelir. Bu görevlilerin her bireyin haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeleri, bu hakları korumalarını gerektirir. Bu ilkeler Özel Güvenlik hizmetlerinin herkes için adil ve etkili olmasını sağlar. Toplumda güveni artırır.

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Mesleki Davranış Kuralları

Mesleki Davranış Kuralları Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri yerine getirirken izlemesi gereken standartları ve normları belirler. Bu kurallar arasında;

 • Meslek Standartlarına Uygun Davranış
 • Profesyonel Gelişim ve Eğitim
 • İletişim Becerileri
 • Halkla İlişkiler

bulunur.

Meslek Standartlarına Uygun Davranış

Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri yerine getirirken meslek standartlarına uygun davranması gerekir. Bu durum ulusal ve uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve politikaları uygulama ve gözetleme anlamına gelir.

Ayrıca Etik ve Mesleki İlkeleri uygulama güvenlik teknikleri ve prosedürlerini takip etme ve sorumluluklarını yerine getirme anlamına gelir. Meslek standartlarına uygun davranış Özel Güvenlik Hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırır.

Profesyonel Gelişim ve Eğitim

Özel Güvenlik Görevlileri mesleki becerilerini ve bilgilerini sürekli olarak geliştirmeye kendini adamalıdır. Bu durum düzenli olarak eğitim ve öğrenim fırsatlarına katılmak, mesleki bilgi ve becerileri güncellemek anlamına gelir.

Özel Güvenlik alanında profesyonel gelişim ve eğitim Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Bu durum mesleklerinde ilerlemelerine yardımcı olur.

İletişim Becerileri

İyi İletişim Becerileri Özel Güvenlik Görevlileri için hayati öneme sahiptir. Bu hem işyerinde hem de halkla etkili ve saygıya dayalı bir iletişim kurabilmek anlamına gelir. Özel Güvenlik Görevlileri Belirsizlikleri Giderme, Bilgi Sağlama, Çatışmaları Çözme ve Genel Halkla Etkili Bir Şekilde İletişim Kurma becerisine sahip olmalıdır. İyi İletişim Becerileri güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırır ve genel halkın güvenini kazanır.

Halkla İlişkiler

Özel Güvenlik Görevlileri genel halkla olumlu ve etkili ilişkiler kurmak için çalışmalıdır. Bu halkın güvenliği ve refahı için çalışma yani genel halka saygı gösterme anlamına gelir. Ayrıca genel halkın endişelerini dinleme, geri bildirimlerini değerlendirme ve bu bilgilere dayanarak hizmetlerini geliştirme anlamına gelir. Olumlu Halkla İlişkiler Özel Güvenlik hizmetlerinin toplumda kabulünü artırır. Ayrıca toplumda güveni teşvik eder.

Etik ve Mesleki Davranışların Özel Güvenlik Performansına Etkisi

Özel Güvenlik Görevlilerinin Etik ve Mesleki Davranışları hizmet sunumlarına ve genel performanslarına büyük etki eder. Bu etki güven oluşturma, toplumla ilişkilerin iyileştirilme, iş performansının artırma şeklinde görülür.

Güven ve Toplumla İlişkilerin İyileştirilmesi

Özel Güvenlik Görevlileri insanların günlük yaşamlarında güvende hissetmelerini sağlama sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle etik ve profesyonel davranışlar toplumla olan ilişkileri ve genel halkın güvenlik görevlilerine olan güvenini doğrudan etkiler.

Örneğin; etik davranış güvenlik görevlilerinin herkesle adil ve saygılı bir şekilde davranmasını, insan haklarına ve yasalara uymasını gerektirir. Bu toplumda güven oluşturur, toplumla olan ilişkileri güçlendirir. Profesyonel davranışlar ÖGG yeteneklerini ve hizmetlerinin kalitesini artırır. Bu da halkın güvenlik hizmetlerine olan güvenini ve memnuniyetini artırır.

İş Performansının Artması

Etik ve Mesleki Davranışlar Özel Güvenlik Görevlilerinin genel iş performansını da artırır. Etik davranışlar Özel Güvenlik Görevlilerinin herkese adil ve saygılı bir şekilde davranmasını, tüm durumlarda dürüst olmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini gerektirir. Bu iş yerinde daha pozitif ve üretken bir ortam yaratır.

Mesleki davranışlar Özel Güvenlik Görevlilerin yeteneklerini ve hizmetlerinin kalitesini artırır. Bu sayede bireyin iş performansını ve etkinliğini artırır. Örneğin profesyonel gelişim ve eğitim güvenlik görevlilerinin yeteneklerini geliştirir, hizmetlerini daha etkili hale getirir.

Sonuç olarak etik ve mesleki davranışların Özel Güvenlik performansına etkisi halkla ilişkilerin iyileştirilmesi ve iş performansının artması şeklinde görülür. Bu Özel Güvenlik Hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırır. Toplumda güven oluşturur.

Özel Güvenlik Görevlisi bina ve sitelerde karşılama amacıyla danışma görevini yerine getiriyorsa kargoları teslim alması gerekmektedir.
Özel Güvenlik Görevlisi belirli alanlarda yani görev alanlarında Kimlik Sorma Yetkisini 5188 Sayılı Kanundan almaktadır. Özel Güvenlik Görevlisi güvenliğini sağladığı siteye, okula, iş merkezine gelenin kim olduğunu ve kime geldiğini sorma hakkına sahiptir.
Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı İl Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından imzalanıp Şube Müdürlüğü tarafından mühürlenecek Özel Güvenlik Kimlik Kartının PTT kanalıyla kişiye teslim edilmesine kadar geçecek süre içerisinde Özel Güvenlik Kimlik Kartı yerine geçen belgedir.
Hayır… Özel Güvenlik Görevlisi temizlik, bahçe bakımı gibi görev tanımı dışında herhangi bir iş yapmak zorunda bırakılamaz.
Özel Güvenlik Görevlisinin emekli olma gibi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Üst yaş sınırı olmayan Özel Güvenlik Görevlileri sağlıkları el verdikçe ve çalıştıkları kurumlar kabul ettikçe 60 veya 65 yaşında dahi olsalar görev yapmaya devam edebilirler.
Özel Güvenlik Görevlisi Kartı almak için öncelikle yetkilendirilmiş bir Özel Güvenlik Kursundan Özel Güvenlik Eğitimi almış olmanız gerekir. Eğitimi tamamladıktan sonra resmi kurumlar tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavında başarılı olmanız beklenir.

Özel Güvenlik Sınavını başarıyla tamamladıktan sonra Özel Güvenlik Görevlisi Kartı başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuzu Özel Güvenlik Kursu yetkilisinin yönlendirmesi ile yapabileceğiniz gibi bireysel olarak E – Devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.
Özel Güvenlik Görevlisi ayda 20 gün olacak şekilde toplamda 240 saatlik çalışma yapar. Ayda 11 saat x 20 gün = 220 saat çalışma süresi olabilen Özel Güvenlik Görevlileri İş Kanuna göre bir çalışanın aylık fiili çalışma süresi 195 saat olduğundan 220-195 = 25 saat fazla çalışma yani mesai olarak almaktadır.
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak hizmet veren bireyler kanunen belirlenen görev alanları dışında silah taşıyamazlar. Görev verilen alanda kullanılan silah ve teçhizat görevlinin çalıştığı kurum tarafından sağlanacaktır.

E-Bülten