blank

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Blog » Sıkça Sorulan Sorular
Öncelikle yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarından yaklaşık 3-4 hafta süren eğitim alınır. Eğitimini mevzuata uygun şekilde tamamlayan kişiler, özel güvenlik denetleme başkanlığı tarafından açıklanmış olan sınav takvimine uygun olarak sınava girerler. Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınav tarihinden yaklaşık 11 gün sonra açıklanan sınav sonuçlarının ardından özel güvenlik eğitim kurumu tarafından hazırlanan sertifika bağlı bulunan İl’in Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir. İlgili Müdürlük tarafından onaylanan sertifika, eğitim kurumunca eğitim almış kişilere teslim edilir. Sertifikasını alan özel güvenlik görevlisi adayı, Sertifikasına ek olarak istenen diğer evrakları ile özel güvenlik kimlik kartı almak için özel güvenlik şube müdürlüğüne başvuruda bulunur. Özel Güvenlik Şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma neticesinde alt kısımda belirtilmiş olan kriterlere sahip kişilere özel güvenlik kimlik kartı verilir. Özel güvenlik kimlik kartı almış birey resmi olarak özel güvenlik görevlisi olmuş olmakla beraber, Türkiye'nin herhangi bir ilinde mevzuata uygun şekilde görev alabilir.
Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları 5188 sayılı kanunda açık ve net olarak belirtilmektedir. 6136, 5237 ve 5271 sayılı kanunlarda da güvenlik görevlilerinin yetkilerine dair açıklamalar bulunmaktadır.
* İş yerine gelmiş olan kişilere danışma olarak hizmet vermek,
* Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların giriş - çıkışlarını kayıt altına almak,
* Herhangi bir güvenlik sorununda kamera kayıtlarından sorumlu olmak ve bunları incelemek,
* İş yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
* Acil durumlarda binanın tahliyesini gerçekleştirmek ve kişileri bu doğrultuda yönlendirmek,
* Çalıştığı alanın ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlamak,
* Çalıştığı iş yerinde herhangi bir suç işlenmişse en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber vermek,
* Yetkiye ve stratejik konuma göre iş yerine giriş-çıkışlarda gerekli ekipmanlar ile üst ve çanta araması yapmaktır.
2021 yılı olarak güncellenen özel güvenlik maaşları görev alınan kurum, proje ve bunun gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Güvenlik maaşları asgari 2.825,90.-TL ile 6.500.-TL arasında çalışılan kurum veya kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. Mesleğe yeni başlayan görevlilerin maaşları genellikle asgari ücretin biraz üzerinden hesaplanmaktadır.
Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun yürütülmesine ilişkin yönetmeliklerle belirlenmiştir. İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, Özel güvenlik personeli, kanunda belirtilen koruma ve özel güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve çalışmaya zorlanamaz.
5728 sayılı Kanun'un 549. maddesiyle değişik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un Ceza Uygulaması başlıklı 23. maddesinde ise Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Ayrıca Yargıtay 9. Ceza Dairesi; Özel güvenlik görevlilerine karşı işlenmiş suçları, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 23/2 maddesi uyarınca kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılması gerektiğine hükmetmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından valiliklere yönelik 23 Mart 2020 tarihli yazıda, özel güvenlik görevlilerinin ziyaretçilerin ateşini ölçmesinin makul bir uygulama olduğu ve salgın süresince, özel güvenlik görevlilerinin önceden eğitim almak kaydıyla termal kamera ve gelişmiş ateş ölçer ile ölçüm yapmasında sakınca görülmediği belirtilmiştir.
Özel güvenlik görevlisi, sorun çıkaran ve saldırgan tavır sergileyen kişi/kişileri sakinleştirmeyi başaramazsa, öncelikle zor kullanan ilk taraf olmamaya özen göstermelidir. Saldırganın, güvenlik görevlisine vurmak istemesi halinde yapılacak en doğru hareket, bu hareketi savuşturmak ve emniyetli mesafeyi korumak olmalıdır.
Yılda 60 gün yıpranma hakkı vardır. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece özel güvenlik görevlileri her 10 yılda 600 gün yıpranma hakkı elde edecekler, bu sürenin yarısı kadar erken emekli olabileceklerdir.
Özel güvenlik görelileri, 5188 sayılı kanun ve bu kanunun yürütülmesine ilişkin yönetmelikler doğrultusunda, mülki idari amirlerinin emri altında çalışan yardımcı kolluk kuvvetleridir.

Genel olarak şehrin Valiliğine bağlı olan bu kurumlar, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Bununla birlikte asayiş ve diğer kişilik haklarının sürdürülmesi ve işlemlerin yapılması için de İl ve İlçe Emniyet müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
Özel güvenlik personeli, görevi gereği ve görev aldıkları kurum, proje ve koşullara göre ayakta çalışmak zorunda olabilirler.
Özel güvenlik görevlileri dedektörle veya X-Ray cihazıyla arama yapabilirler. Ancak özel güvenlik görevlisi rıza dışında elle arama yapamaz, kişinin araç veya çantasını açmasını isteyebilir ancak içini karıştıramazlar.
Özel güvenlik görevlileri diğer tüm çalışanlar gibi 4857 sayılı İş Kanununun belirlediği çalışma koşullarına tabidirler. Özel güvenlik görevlilerine yönelik özel bir çalışma süresi ya da farklı mesai saatleri yoktur. İş Kanunu doğrultusunda, Özel güvenlik görevlileri gece mesainde 11 saate kadar çalıştırılabilir.
Özel güvenlik görevlileri tazminat hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanununa tabidirler. İşten çıkma ya da çıkarılma koşullarının gerçekleşmesi durumunda özel güvenlik görevlilerinin hakları 4857 sayılı iş kanununca belirlenmiştir. Özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı iş kanuna göre tazminat alabilirler.
Özel güvenlik görevlilerinin mesai saatleri ve vardiya çalışma sistemine yönelik seçeneklerden biridir. Bir aylık görev süresince 2 hafta 12 saat çalışıp, 36 saat istirahat edilmesi 12 / 36 olarak nitelendirilir. İki hafta sonunda ise 7 gün boyunca 12 saat çalışılıp, 12 saat istirahat edilir.
4857 sayılı İş Kanununa göre özel güvenlik görevlilerinin gece 7,5 saatten çok çalıştırılması mümkündür. Bu doğrultuda özel güvenlik görevlileri gece mesaisinde 11 saat çalıştırılabilirler.
Koruma ve güvenliği sağlanan yerlerde özel güvenlik görevlilerinin devriye veya nokta nöbeti görevlerini tek kişi ile yerine getirmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmemektedir.
Karakol, Polis Merkezi ya da Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunularak özel güvenlik kimlik kartınızın kaybolduğuna dair “Kayıp Eşya Tutanağı” tutturulması ve resmi belgenin bir örneği ve kimlik kartı ücreti dekontu ile i̇kamet edilen ile özel güvenlik Şube müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Silahlı özel güvenlik görevlisi; görev alanı içerisinde silah taşımayla yetkilendirilmiş olup görev alanı dışına görev silahını çıkartması gerektiği durumlarda ayrıca “silah yol izin belgesi” alması gerekmektedir. Silah yol izin belgeside görev alınan kurum tarafından verilmiş olan silahın, bir konumdan diğer bir konuma taşınması gerektiğinde bağlı bulunan İl’in Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından verilebilen bir belgedir.
Belirlenen görev alanı dışında ve silah yol izin belgesi alınan güzergah dışında özel güvenlik görevlisinin görev silahını yanında bulundurmaz veya taşıyamaz.

Silah Taşıma ruhsatı alabilmek ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş olan şartlara haiz olmak ve bu doğrultuda Valilik makamından şahsen izin alınması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin; http://www.izmir.pol.tr/silah-ruhsat-islemleri
Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine her sayfası yöneticiler tarafından onaylı Devir Teslim ve Rapor Defterine imza karşılığı devir teslim edilir.

E-Bülten