blank

Özel Güvenlik Yetkileri

Anasayfa » Blog » Özel Güvenlik Yetkileri

Özel Güvenlik Görevlileri toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynayan bireylerdir. Bu kişiler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirli görev, yetki ve sorumluluklara sahiptirler. Uzman ekip arkadaşımız tarafından kaleme alınan bu yazımızda Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir, Hangi Durumlarda Kullanabilirler ve Nasıl Kullanmalıdırlar konularına değineceğiz.

Özel Güvenlik Görevlisi olarak hizmet veren kişilerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahip oldukları temel Özel Güvenlik Yetkileri arasında;

 • Görev alanlarına giren yerlerde kişilerin üstünü arama, eşyalarını kontrol etme, kimlik sorma ve giriş-çıkışları denetleme yetkisi
 • Görev alanlarına giren yerlerde suç işleyen veya işlemeye teşebbüs eden kişileri yakalama, üstünü arama, eşyalarına el koyma veya emanete alma yetkisi
 • Görev alanlarına giren yerlerde suç işleyen veya işlemeye teşebbüs eden kişileri yakaladıklarında veya üstünü aradıklarında, kolluk kuvvetlerine haber verme ve olay yerini koruma yetkisi
 • Görev alanlarına giren yerlerde yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde veya terör, sabotaj gibi olağanüstü durumlarda ilk yardım yapma, tahliye etme ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olma yetkisi
 • Görev alanlarına giren yerlerde silah taşıma ve gerektiğinde zor kullanma yetkisi (Ancak bu yetkiyi kullanabilmek için Silahlı Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve zor kullanırken orantılılık ilkesine uymak gerekmektedir.)

gösterilebilir.

Yukarıda Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışan bireylerin Görev Alanlarına Giren Yerlerde Yetki ve Sorumluluklarına değinmeye çalıştık. SARIZEYBEK Özel Güvenlik Kursu verdiği Özel Güvenlik Eğitimleri kapsamında Özel Güvenlik Görevlisi adaylarına tüm yetki ve sorumluluk detaylarını anlatmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri kadar bu yetkileri kullanırken özen göstermesi gereken durumlar da çok önemlidir. Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkilerini Kullanırken Dikkat Etmesi Gereken Hususlar arasında;

 • Görev alanlarına giren yerlerle sınırlı olmak ve görev süreleri içinde hareket etmek,
 • Kanunlara, yönetmeliklere ve insan haklarına uygun davranmak ve keyfi hareket etmekten kaçınmak,
 • Kimlik kartlarını yakalarında takılı bulundurmak ve gerektiğinde göstermek,
 • Kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmak ve onların talimatlarına uymak,
 • Yaptıkları işlemleri tutanakla belgelemek ve ilgili mercilere bildirmek,

belirtilebilir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri kanunla belirlenmiş olup, bu yetkileri kullanırken yasal sınırlar içinde kalmak zorundadırlar. Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri kötüye kullanma veya aşmaları halinde hem idari hem de cezai yaptırımlara maruz kalabilirler. Bu nedenle meslek etiğine uygun davranmaları ve sürekli eğitim almaları gerekmektedir.

SARIZEYBEK Özel Güvenlik Kursu İzmir de uzun yıllardır Özel Güvenlik Eğitimleri veren başarılı bir kurum olarak kendisine başvuran Özel Güvenlik Görevlisi adaylarına hızlı ön kayıt imkanı, taksit seçenekleri, eğitim ve sınav sürecinde başarı için gerekli doküman desteği başta olmak üzere her türlü kolaylığı sağlamaktadır.

Sizde Özel Güvenlik Olma sürecinde ihtiyaç duyduğunuz her konuda destek almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilir, Özel Güvenlik Yetkileri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları uzman ekip arkadaşlarımıza iletebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başlayan bireyler görev, yetki ve yükümlülüklerini 5188 Sayılı Kanuna bağlı olarak ve dayanarak gerçekleştirmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri arasında;

 • Kimlik Sorma Yetkisi
 • Arama Yetkisi
 • Emanet Alma Yetkisi
 • El Koyma Yetkisi
 • Yakalama Yetkisi
 • İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi
 • Zor Kullanma Yetkisi
 • Silah Bulundurma (Taşıma) Yetkisi
 • Suça El Koyma Yetkisi
 • Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi

gösterilebilir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm Özel Güvenlik Yetkileri kullanılacağı durumlar ve sınırlar 5188 Sayılı Kanun ile detaylı olarak belirlenmiştir. Özel Güvenlik Eğitimi esnasında bu bilgiler ve daha fazlası tüm Özel Güvenlik Görevlisi adaylarına verilmektedir. Yazımızın devamında bu yetkilerle ilgili aklınıza takılabilecek sorulara yanıt verecek açıklamalar yapmaya çalışacağız.

Kimlik Sorma Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlileri toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri, cenaze ve düğün törenleri, havaalanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma yetkisine sahiptir.

Özel Güvenlik Kimlik Sorma Yetkisi aynı zamanda kişiyi durdurma yetkisini de içermektedir. Bununla birlikte Özel Güvenlik Görevlileri sadece kimlik sorma yetkisine sahiptirler. Polis veya jandarma gibi kimlik tespiti yapma yetkileri bulunmamaktadır.

Kimlik sormada asıl olan rızadır, kimliği sorulan kişi kendi rızası ile kimliğini göstermekten imtina ediyor ise Özel Güvenlik Görevlisinin ısrar etmemesi gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlileri kendi kanunları olan 5188 sayılı kanun sayesinde kimlik sorma yetkisine sahip herhangi bir izin almaları gerekmemektedir.

Arama Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlileri korudukları alanlara girmek isteyenleri ve görev alanlarında hakkında yakalama veya mahkûmiyet kararı olan kişileri arama yetkisine sahiptirler. Ancak arama işlemini teknik araç gereçlerle yapmaları gerekmektedir. Güvenlik Görevlisi eliyle herhangi bir arama yapamaz.

Özel Güvenlik Arama Yetkisi rızaya dayalıdır. İtiraz eden kişilere ısrar edilmemelidir. Arama yetkisi 5188 sayılı yasa ile bir yetki olarak verildiği için Özel Güvenlik Görevlilerinin herhangi bir izin almalarına gerek yoktur. Ayrıca cinsiyet ayrımına dikkat edilmesi gerekmektedir ve kadınların araması Kadın Özel Güvenlik Görevlileri, erkeklerin araması ise Erkek Özel Güvenlik Görevlileri tarafından yapılmalıdır.

Emanet Alma ve El Koyma Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlilerinin terk edilmiş veya unutulmuş eşyaları emanete alma ve arama esnasında suç eşyası olarak sayılan veya tehlike yaratabilecek eşyaları el koyma yetkisine sahip oldukları açıklanmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır.

İlk olarak emanete alınan veya el konulan eşyaların bir tutanak ile sabit hale getirilmesi gerekmektedir. İkinci olarak suç eşyası olarak sayılan veya tehlike yaratabilecek eşya emanete alınacaksa genel kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulması zorunludur.

Yakalama Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlileri suçüstü halinde şüphelileri, görev alanı içinde haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı olan kişileri, kendilerine zarar vermeye çalışan kişileri ve olay yeri ile delilleri korumak amacıyla zarar vermeye çalışan kişileri yakalama yetkisine sahiptir. Bununla birlikte yetkisini kullanırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yakalanan kişinin haklarında suç şüphesi kalktıktan sonra serbest bırakılması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından küçüklere kelepçe takılamaz ve suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olanlar veya 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler yakalanamazlar. Görev alanında yaşlı, engelli veya korunması gereken kişilere karşı suç işlenmesi halinde ise mağdurların şikayeti olmaksızın şüpheli yakalanabilir.

İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlisi doğal afetlerde (yangın, deprem, sel vb.) ve imdat çağrısı alındığında görev alanında bulunan işyeri ve konutlara girme yetkisine sahiptir. Lakin bu yetkinin aktif olarak kullanılması için hem bir tabi afet olayının gerçekleşmiş olması hem de bir imdat çağrısının olması gerekmektedir.

Yani herhangi bir tabi afet olmaksızın yapılan imdat çağrısı Özel Güvenlik Görevlilerine İşyeri veya Konuta Girme Yetkisi vermez. Bu yetkinin kötüye kullanımı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur.

Zor Kullanma Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlileri kanunlar tarafından verilen yetkileri kullanırken sınırlandırılmış bir şekilde maddi ve manevi güç kullanarak zorunlu tepki verme yetkisine sahiptirler. Bu yetki kanunun belirlediği sınırlar içinde kullanıldığında Özel Güvenlik Görevlisi ceza almaktan veya tazminat ödemekten kurtulabilirler.

Bununla birlikte Özel Güvenlik Görevlileri sadece görevleriyle bağlantılı olarak karşılaştıkları olaylarda Zor Kullanma Yetkisi kullanabilirler. Özel Güvenlik Görevlilerinin işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak yargılanmaları olayın mağduru veya şüphelisi olmalarına göre değişiklik gösterir ve devlet memuru statüsü nitelikli hal olarak değerlendirilir. Ancak Özel Güvenlik Görevlilerinin kişisel husumet nedeniyle karşılaştıkları olaylarda bu statüye sahip değillerdir.

Silah Bulundurma (Taşıma) Yetkisi

Özel güvenlik Görevlileri 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silahlarını kullanabilirler. Lakin Silah Kullanma Yetkisi zor kullanma yetkisinin en ağır aşaması olduğu için yasada silah kullanma son çare olarak belirtilmiştir. Bu nedenle Güvenlik Görevlisi yaralama kastıyla hareket etmesi daha uygun olacaktır.

Suça El Koyma ve Delilleri Muhafaza Yetkisi

Özel Güvenlik Görevlileri suça müdahale etme ve delilleri muhafaza etme gibi geniş yetkilere sahiptir. Ancak delilleri muhafaza etmek, suça konu olan delilin bulunduğu yerden alınarak güvenli bir yere konulması anlamına gelmez. Bu işlem kolluğun işidir ve Güvenlik Görevlileri sadece delilleri tespit eder, koruma altına alır ve kolluk geldiğinde delilin yerini gösterirler.

Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri kullanırken hukuki ihtilafların ortaya çıkabileceği bilinen bir gerçektir. Bu gibi durumlarda Özel Güvenlik Hukuku ile ilgili sorunlarla karşılaşan kişiler için hazırladığımız ve eğitimlerimizde kursiyerlerimize anlattığımız konuları içeren sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi Yetkileri

Özel Güvenlik Görevlileri kanunlar tarafından verilen yetkiler çerçevesinde görev yaparlar. Özel Güvenlik Görevlilerine kanunlar ve yönetmelikler kapsamında verilen ve en bilinen yetkiler arasında;

 1. Görev Alanında Suça Müdahale Etme Yetkisi : Özel Güvenlik Görevlileri görev aldıkları yerde meydana gelen suçlara müdahale edebilirler.
 2. Zor Kullanma Yetkisi : Özel Güvenlik Görevlileri kanunun belirlediği sınırlar içinde maddi ve manevi güç kullanarak zorunlu tepki verme yetkisine sahiptirler.
 3. Silah Kullanma Yetkisi : Özel Güvenlik Görevlileri 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silahlarını kullanabilirler.
 4. Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi : Özel Güvenlik Görevlileri suça konu olan delilleri tespit eder, koruma altına alır ve kolluk geldiğinde delilin yerini gösterirler.
 5. Gözaltına Alma Yetkisi : Özel Güvenlik Görevlileri kanunun belirlediği şartlar altında suç işlediği şüphesiyle kişileri gözaltına alabilirler.
 6. Kimlik Kontrolü Yapma Yetkisi : Özel Güvenlik Görevlileri görev yaptıkları yerde kimlik kontrolü yapabilirler.

gösterilebilir.

Özel Güvenlik Görevlisi yetkilerini kanunun belirlediği sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Ayrıca Özel Güvenlik Görevlileri sadece görevleriyle bağlantılı olarak karşılaştıkları olaylarda bu yetkileri kullanabilirler.

Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri arasında;

• Kimlik Sorma Yetkisi
• Arama Yetkisi
• Emanet Alma Yetkisi
• El Koyma Yetkisi
• Yakalama Yetkisi
• İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi
• Zor Kullanma Yetkisi
• Silah Bulundurma (Taşıma) Yetkisi
• Suça El Koyma Yetkisi
• Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi

gösterilebilir.
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde belirtilmektedir. Bu maddeye göre Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri arasında;

• Kanunlara aykırı davranışlara karşı önleyici tedbirler almak,
• Kişileri kimliklerini kontrol etmek suretiyle aramak,
• Kişileri gözaltına almak ve bu kişileri adli makamlara teslim etmek,
• Zorunlu hallerde maddi ve manevi güç kullanarak zorunlu tepki vermek,
• Yasaların kendilerine verdiği yetkilere uygun olarak ateşli silah kullanmak,
• Suç oluşumu veya suç teşebbüsü halinde suçu önlemek, suçlu veya suçluları yakalamak ve bu kişileri adli makamlara teslim etmek,
• Delilleri muhafaza etmek, suç mahallindeki iz ve belgeleri tespit etmek, suç aletlerini ele geçirmek ve koruma altına almak,

gösterilebilir.

Bu maddede belirtilen yetkiler Özel Güvenlik Görevlilerinin kanunlar tarafından kendilerine verilen sınırlar çerçevesinde görev yapmalarını sağlamaktadır. Özel Güvenlik Görevlileri bu yetkileri kullanırken orantılı ve gerekli güç kullanımı prensibine uymak, silah kullanımı gibi konularda özel olarak belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
Özel Güvenlik Görevlileri kanunların belirlediği sınırlar içinde maddi ve manevi güç kullanarak zorunlu tepki verebilirler. Ancak zor kullanma yetkilerini kullanırken şu durumlara dikkat etmek zorundadırlar;

• Kendi hayatlarını veya başkalarının hayatını korumak için zor kullanabilirler.
• Kendi veya başkalarının fiziksel bütünlüğünü korumak için zor kullanabilirler.
• Görevlerini yerine getirmek için zorunlu tepki vermek durumunda kalırlarsa, bu yetkilerini kullanabilirler.

Özel Güvenlik Görevlileri zor kullanmadan önce öncelikle diyalog kurarak sorunu çözmeye çalışmalıdırlar. Zor kullanmadan önce uyarı yapmak, mümkünse kaçınmak ve polis veya diğer yetkililere haber vermek gibi seçenekler öncelikli olarak kullanılmalıdır. Ayrıca zor kullanma yetkilerini kullanırken orantılı ve gerekli güç kullanımı prensibine uymak zorundadırlar.
Özel Güvenlik Yetkileri arasında;

• Kimlik Sorma Yetkisi
• Arama Yetkisi
• Emanet Alma Yetkisi
• El Koyma Yetkisi
• Yakalama Yetkisi
• İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi
• Zor Kullanma Yetkisi
• Silah Bulundurma (Taşıma) Yetkisi
• Suça El Koyma Yetkisi
• Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi

gösterilebilir.
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri 5188 sayılı özel güvenlik kanununda belirtilen şekilde deva etmektedir. Bu yetkilerin artırılacağı veya azaltılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir.

E-Bülten